Maatschappelijke participatie

Uitkering, Maatschappelijke participatie

meedoen

Algemene informatie

Afdeling: Sociale Dienst Bommelerwaard
Uitvoerende: Sociale Dienst Bommelerwaard
Resultaat: uitkering

De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel vinden het belangrijk dat u en uw eventuele kinderen actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Een bijdrage op grond van deze regeling is alleen mogelijk voor voorzieningen die betrekking hebben op culturele, sociale en sportieve activiteiten, welke in Nederland plaatsvinden.

Een bijdrage aanvragen kan als u:

 • inwoner bent van de gemeente Maasdriel of Zaltbommel;
 • u 18 jaar of ouder bent;
 • het inkomen van u of uw gezin niet hoger is dan 110% van de geldende bijstandsnorm*);
 • u of uw gezin een vermogen hebt dat lager is dan de vermogensgrens zoals die geldt voor de bijstand**);
 • geen opleiding volgt die valt onder de Wet op de Studiefinanciering.

 

De bijdrage wordt per doelgroep vastgesteld en uitgekeerd. Voor 2014 zijn de bedragen voor een:

 • alleenstaande, dan is de maximale bijdrage € 180,-
 • alleenstaande ouder, dan is de maximale bijdrage € 350,-
 • gezin zonder kinderen, dan is de maximale bijdrage € 350,-
 • gezin met kinderen, dan is de maximale bijdrage € 550,-

De bijdrage is overdraagbaar aan een ander lid van het huishouden.

 

*) 110% van de bijstandsnorm 1 januari 2014 (incl. de maximale toeslag, incl. vakantietoeslag) is een maandelijks (gezins)inkomen dat lager is dan: van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd:

 • € 1.043,- voor een alleenstaande;
 • € 1.341,- voor alleenstaande ouder;
 • € 1.490,- voor gehuwden en samenwonenden.

Voor pensioengerechtigden:

 • € 1.144,- voor alleenstaande;
 • € 1.440,- voor alleenstaande ouder;
 • € 1.575,- voor gehuwden en samenwonenden.

 

**) vermogensgrens 2014 is:

€ 5.850 voor een alleenstaande;

€ 11.700 voor (eenouder-)gezinnen.

 

Voor welke activiteiten kunt u een aanvraag doen?

Er is een beperkte opsomming van activiteiten waarvoor u de bijdrage kunt aanvragen:

 • lidmaatschap van jeugd-, ouderen- , sport- , ontspanningsverenigingen en verenigingen voor amateur kunstbeoefening;
 • lidmaatschapbedrag van de sportvereniging wordt verhoogd met € 25,- voor de bijkomende kosten (zoals sportuitrusting en/of materiaalkosten);
 • seizoensabonnementen, meerbadenkaarten en maandkaarten van de zwembaden in de Bommelerwaard (losse kaartjes zijn uitgesloten);
 • bibliotheeklidmaatschap;
 • kindervakantieweek;
 • schoolreisje van het kind;
 • ouderbijdrage peuterspeelzalen ( per 3 maanden aan te vragen);
 • cursussen in het kader van volwassen educatie;
 • deelname aan ouderenactiviteiten, zoals meer bewegen voor ouderen.

Wat is nodig voor een aanvraag?

Samen met een aanvraagformulier dient u van de gemaakte kosten de originele nota’s op naam in te leveren. De Sociale Dienst Bommelerwaard kan uw aanvraag alleen in behandeling nemen als deze compleet is ingevuld, ondertekend en u alle bewijsstukken erbij levert.

Waar:

http://www.zaltbommel.nl/balie/product.asp?id=b963ea99-18cf-4045-ae1b-f4eeba41a480#informatie

(bijgewerkt op 30 april 2014 naar weergave op site gemeente zaltbommel)