koninklijke onderscheidingen

Ook dit jaar is er weer een aantal mensen vanuit de stichtingen Leergeld verblijd met een koninklijke onderscheiding. Bij alle toelichtingen wordt vermeld dat ze al jarenlang betrokken zijn bij de lokale stichting Leergeld. Het kan dus ook niet anders dan dat deze onderscheidingen dik verdiend zijn!
Wij noemen:
– Harry Meulenkamp, voorzitter SLG Oost-Achterhoek (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)
– Wim de Bruin, voorzitter SLG Hollandsche IJssel (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)
– Lotty Steenhuizen, coördinator SLG Leergeld Bommelerwaard (Lid in de Orde van Oranje Nassau)
– Wil van Egmond, tot voor kort voorzitter SLG Veldhoven De Kempen (Lid in de Orde van Oranje Nassau)
Wij feliciteren hen allen van harte met deze mooie onderscheiding!