Bestuur Stichting Leergeld weer op volle sterkte

Bestuur Stichting Leergeld weer op volle sterkte

Als Stichting Leergeld Bommelerwaard zijn we blij te mogen melden dat ons bestuur weer op volle kracht is waardoor we kinderen in de Bommelerwaard, die het nodig hebben, beter kunnen helpen. Na het vertrek van Wim van der Veer hebben we Guus Krähe bereid gevonden het voorzitterschap over te nemen en in de persoon van Paul Gerrits hebben we een goede penningmeester gevonden. Zij maken het bestuur wat verder bestaat uit Lotty Steenhuizen (tevens coördinator), Hennie Broekman, Cees van Nieuwenhuizen en Thea de Lange, weer compleet.

De Stichting Leergeld Bommelerwaard heeft vorig jaar een aantal belangrijke ontwikkelingen door mogen maken. Zo zijn alle stichtingen met elkaar verbonden in Leergeld Nederland. Daarnaast is er door de Rijksoverheid extra geld beschikbaar gesteld voor de bestrijding van kinderarmoede. Landelijk is de afspraak gemaakt dat deze gelden in overleg met de lokale organisaties die kinderarmoede bestrijden, ingezet zullen moeten worden. Helaas is dat in de Bommelerwaard nog niet geregeld. Maar we mogen zeker niet klagen over de belangstelling voor onze stichting vanuit het bedrijfsleven en andere organisaties die ons een warm hart toedragen.

We kunnen dit jaar waarschijnlijk weer meer kinderen helpen dan in 2017. Toen waren dat er maar liefst 112. Onze Stichting Leergeld is een organisatie die actief is in de Bommelerwaard. Zij zet zich in voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, voor wiens ouders het financieel (even) niet mogelijk is om hun kinderen mee te laten doen op school of aan andere activiteiten. Leren en meedoen met leeftijdsgenoten is voor kinderen heel belangrijk. Als dat niet kan bestaat de kans dat deze kinderen buitengesloten worden en in een sociaal isolement komen