Aandacht voor Leergeld in De Telegraaf!

Woensdag 14 mei, besteedde De Telegraaf in haar bijlage Vrouw ruime aandacht aan het werk van Leergeld. In het artikel ‘Geen geld voor een schoolreisje: steeds meer kinderen groeien op in armoede‘ wordt beschreven wat opgroeien in armoede betekent voor deze kinderen en voor hun ouders en hoe Stichting Leergeld ervoor probeert te zorgen dat deze kinderen toch zoveel mogelijk mee kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes.

In het artikel wordt ingezoemd op de situatie van een moeder met twee kinderen die haar kinderen, met steun van Stichting Leergeld, toch mee kon laten gaan met schoolreisjes. Daarnaast vraagt de directeur van Leergeld in het artikel opnieuw aandacht voor het probleem van de steeds toenemende schoolkosten, waarmee ouders worden geconfronteerd, zoals bijvoorbeeld voor verre schoolreizen, waarvan het educatieve karakter niet altijd even duidelijk is, of voor verplicht gestelde I-pads.

En tenslotte is er ook aandacht voor de landelijke actie van serviceclub Inner Wheel, die in het kader van haar 65-jarig jubileum het afgelopen jaar via haar lokale Inner Wheel clubs fondsen heeft geworven voor het werk van Leergeld!