Cheque Bommelerwaard Rally ontvangen van Tafelronde van Zaltbommel

December 2015.

Blij verrast was de Stichting Leergeld Bommelerwaard met de mededeling dat de opbrengst van de jaarlijkse Rally, gehouden door te Tafelronde van Zaltbommel, dit jaar in zijn geheel ten goede zou komen aan onze Stichting.

Recentelijk konden wij dan ook een bedrag van € 3.445,57 bijschrijven. Dit bedrag zal in zijn geheel ten goede komen aan die kinderen/pubers die zonder een steuntje in de rug in een sociaal isolement zouden geraken.

Wij zijn de Tafelronde hiervoor veel dank verschuldigd maar weten zeker dat wij ook namens veel gezinnen en kinderen spreken. Juist zij zijn erg geholpen door deze bijdrage.

Wilt ook u een steentje bijdragen aan het geluk van veel kinderen die hulp nodig hebben , laat het ons gerust weten. U kunt ons bereiken via mail lgbommelerwaard@gmail.com of bij een van onze bestuursleden.

Website https://www.leergeldbommelerwaard.nl/

 

Alle kinderen mogen meedoen,

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen!

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Via 81 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

http://www.leergeld.nl/hulpaanvraag

Ouderbijdrage vrijwillig? Zo voelt het niet

2015ouderbijdrage

Ouderbijdrage vrijwillig? Zo voelt het niet

Redactie VROUW

De SP vindt dat het uit de hand loopt met de vrijwillige ouderbijdrage. Ondanks regels die deze vrijwillige bijdrage aan banden leggen, gaat het in de praktijk vaak mis. Ouders voelen zich vaak verplicht om dit geld aan de school van hun kind te betalen, terwijl de bedragen soms de spuigaten uit kunnen lopen.

De bijdrage van ouders kan soms oplopen tot een bedrag van 500 euro, meldt Metronieuws.nl. Ouders die dit niet kunnen betalen voelen zich vaak gedwongen om toch over de brug te komen. SP vindt dat er maatregelen genomen moeten worden en wil daarom dat de vrijwillige bijdrage niet meer dan 50 euro mag zijn.

Extra geld

De ouderbijdrage wordt vaak gebruikt om schoolreisje, bezoek aan een museum of kerstviering te bekostigen. Meestal wordt aan de ouders een bijdrage tussen de 40 en 50 euro per jaar per kind gevraagd. Maar volgens een inventarisatie van de SP zijn er uitschieters van meer dan 500 euro mogelijk. Bovendien wordt er soms ook extra geld gevraagd voor bijvoorbeeld schoolzwemmen of een uitje naar de schaatsbaan, terwijl dit eigenlijk niet mag.

Vrijwillige ouderbijdrage niet zo vrijwillig

Dwang

Ouders voelen zich gedwongen om het geld te betalen, want als ze niet betalen dan ”kan hun kind niet meedoen met allerlei schoolactiviteiten”, zegt SP-Kamerlid Tjitske Siderius.

Wat als je niet kunt betalen?

Uit onderzoek in opdracht van de SP blijkt dat 23 procent van de ouders de ouderbijdrage niet betaalt, 17 procent leent geld van anderen om de bijdrage te kunnen bekostigen. Een andere 17 procent ontvangt geld van een maatschappelijke organisatie. 16 procent betaalt slechts een deel van de ouderbijdrage. 27 procent zegt het anders op te lossen als ze de ouderbijdrage niet kunnen betalen

 

Jaar van de waarheid voor Leergeld

Het weekblad Het Carillon editie Bommelerwaard besteedde deze week extra aandacht aan onze Stichting. Wil u naar aanleiding van dit artikel ons ook steunen? Bel of mail gerust. Elke gift, klein en groot, is welkom en zal in zijn geheel voor de betreffende kinderen worden uitgegeven, opdat zij niet buiten de boot vallen.

Ons email adres is : LGBOMMELERWAARD@GMAIL.COM                                       Ons bankrekeningnummer is :NL61RABO0145359859

Wist u dat Stichting Leergeld een ANBI status heeft?

150205 Carillon LEERGELD 150205Carrilon LEERGELD

Minima krijgen beloofde ‘extraatje’ van kabinet

Minima krijgen beloofde ‘extraatje’ van kabinet

Geplaatst op 25-06-2014

Alle minima ontvangen dit jaar het beloofde ‘extraatje’ van het kabinet. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde daar gisteravond mee in. Liane den Haan, directeur van ANBO: “Fijn dat het kabinet haar belofte nakomt. En fijn dat dit voor iedereen met een kleine portemonnee geldt.” Het bedrag is bedoeld om huishoudens met een inkomen tot 110 procent van het sociaal minimum om een koopkrachtverlies te compenseren. Het kabinet heeft hiervoor 70 miljoen gereserveerd.

Voorstel naar Eerste Kamer

Echtparen krijgen eenmalig 100 euro, een alleenstaande ouder 90 euro en een alleenstaande zonder kinderen 70 euro. Het wetsvoorstel van Klijnsma van Sociale Zaken wordt in de herfst in de Eerste Kamer besproken. Als die akkoord is kan het bedrag voor de Kerst door gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank uitgekeerd worden.

NRC zet vraagtekens bij noodzaak dure schoolreizen

Ook het NRC zet vraagtekens bij de noodzaak van dure schoolreizen en de zogenaamde vrijwillige deelname daaraan. Op zaterdag 26 april besteedde het NRC in het artikel ‘Gezellig met de klas naar Singapore’ uitgebreid aandacht aan dit issue. De druk op ouders is groot en echt niet alleen voor minima. Wat betekent het voor een kind om thuis te moeten blijven?

Naast een aantal ouders, schoolrectoren, een voormalige leerling en een onderwijskundige, komt ook de directeur van Leergeld Nederland aan het woord. Leergeld vraagt zich af waarom scholen überhaupt ‘vrijwillige’ reizen organiseren. “Óf de reis heeft een belangrijke educatieve functie en zou dus in het onderwijsprogramma moeten worden opgenomen – zonder kosten voor ouders – óf het gaat kennelijk om een ‘funreis’, waarvan je je af kunt vragen of scholen die wel zouden moeten organiseren, omdat ze daarmee per definitie kinderen uitsluiten.”

Het volledige artikel kunt u (tegen betaling) op de website van het NRC lezen: klik hier.

Aandacht voor Leergeld in De Telegraaf!

Woensdag 14 mei, besteedde De Telegraaf in haar bijlage Vrouw ruime aandacht aan het werk van Leergeld. In het artikel ‘Geen geld voor een schoolreisje: steeds meer kinderen groeien op in armoede‘ wordt beschreven wat opgroeien in armoede betekent voor deze kinderen en voor hun ouders en hoe Stichting Leergeld ervoor probeert te zorgen dat deze kinderen toch zoveel mogelijk mee kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes.

In het artikel wordt ingezoemd op de situatie van een moeder met twee kinderen die haar kinderen, met steun van Stichting Leergeld, toch mee kon laten gaan met schoolreisjes. Daarnaast vraagt de directeur van Leergeld in het artikel opnieuw aandacht voor het probleem van de steeds toenemende schoolkosten, waarmee ouders worden geconfronteerd, zoals bijvoorbeeld voor verre schoolreizen, waarvan het educatieve karakter niet altijd even duidelijk is, of voor verplicht gestelde I-pads.

En tenslotte is er ook aandacht voor de landelijke actie van serviceclub Inner Wheel, die in het kader van haar 65-jarig jubileum het afgelopen jaar via haar lokale Inner Wheel clubs fondsen heeft geworven voor het werk van Leergeld!

Veiling levert 7500 euro op voor Stichting Leergeld Bommelerwaard

Veiling levert 7500 euro op voor Stichting Leergeld Bommelerwaard

2014veilingrotary Brabants Dagblad 29 april 2014

ZALTBOMMEL Een veiling van de Rotaryclub Zaltbommel heeft 7500 euro opgeleverd voor de Stichting Leergeld Bommelerwaard. De Rotary hield de bijeenkomst voor het goede doel bij Veiling Zaltbommel.

De Rotaryclub Zaltbommel besloot vorig jaar om Leergeld Bommelerwaard de helpende hand te bieden. De club schonk toen 2500 euro om een aantal kinderen van wie de ouders het niet konden betalen, zwemles te kunnen laten volgen