Algemeen

Stichting Leergeld is een organisatie die actief is in de Bommeler –
waard. Zij zet zich in voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar
voor wiens ouders het financieel niet mogelijk is om hun kinderen
mee te laten doen aan allerlei activiteiten.
Leren en mee doen met leeftijdsgenoten is voor kinderen heel
belangrijk. Als kinderen niet meekunnen doen aan deze activiteiten
bestaat er voor hen een kans dat ze buiten gesloten worden en in
een sociaal isolement komen.

Stichting Leergeld Bommelerwaard wil hen helpen, zodat deze
kinderen mee kunnen doen met schoolse en buiten schoolse
activiteiten.
Hierdoor krijgen ook deze kinderen de kans om hun mogelijkheden
te vergroten en zich te ontwikkelen. Dit is voor een kind een
belangrijke voorwaarde in hun bestaan en in hun verdere leven.