Visie Leergeld Bommelerwaard

Visie Leergeld Bommelerwaard (2019)

De visie van Leergeld Bommelerwaard is dat we in de komende jaren langzaam willen groeien om uiteindelijk in 2023, 300 kinderen per jaar te kunnen helpen.

In ons aanbod willen we in elk geval ook opnemen het beschikbaar stellen van laptops.

Hiervoor zoeken we als Stichting de samenwerking met partnerorganisaties binnen en buiten onze gemeenten. We doen dat door transparante en eenduidige werkwijzen te hanteren, intern maar ook naar onze partners en financiers.

Daarbij geven we steeds vaker aan dat wij geen onderscheid willen maken tussen de kinderen die we helpen en proberen daar passende financiering voor te krijgen.

Hierover gaan we onder andere in gesprek met de gemeenten die voor de komende jaren extra geld hebben mogen ontvangen.

Dit doen we met een groep enthousiaste vrijwilligers van onszelf en van partnerorganisaties die ook als intermediair ingezet gaan worden. We willen voor onze regio kunnen beschikken over 6 intermediairs en 2 administratieve ondersteuners.

Dit alles doen we mede door te werken aan een grotere naamsbekendheid binnen onze regio. Hiervoor komen er minimaal 4 persmomenten per jaar.