Waarvoor kun je bij Leergeld Bommelerwaard terecht

Waarvoor kun je bij Leergeld Bommelerwaard terecht

Leergeld probeert te voorkomen dat kinderen van 4 t/m 17 jaar, waarvan de ouders weinig tot geen financiële middelen hebben, in een sociaal isolement terechtkomen.

Als wettelijke en overige voorliggende voorzieningen niet afdoende steun bieden, kan de stichting zelf hulp bieden in de vorm van directe betaling aan bijvoorbeeld sportverenigingen, scouting, muziek- of dansscholen.

Stichting Leergeld Bommelerwaard wil u vooraf wijzen op de voorliggende voorzieningen, neem hiervoor contact op met de Gemeente.

Minimaregelingen in de Bommelerwaard zijn:

1 Regeling Maatschappelijke Participatie

2 Individuele inkomenstoeslag

3 Collectieve ziektekostenverzekering

4 Bijzondere Bijstand. 

Omdat een deel van de voorzieningen die Leergeld vergoedt ook via de Regeling Maatschappelijke Participatie worden vergoed, wordt een aanvraag bij Leergeld pas in behandeling genomen, nadat een aanvraag op grond van de Regeling Maatschappelijke Participatie is gedaan. 

Wat kan (gedeeltelijk) vergoed worden? De precieze regeling en hoeveel waarvoor, dat leggen medewerkers van Leergeld Bommelerwaard graag aan u uit.  Het kan gaan om bijvoorbeeld:

*  Zwemlessen voor diploma A (alleen voor zover deze niet via school worden
aangeboden), in principe vanaf
8 jaar

*  Contributie van een sportvereniging

*  Sportkleding/materiaal

*  Culturele en sociale activiteiten zoals dans en theater.

*  Deelname aan een vakantieweek 

*  Bijzondere schoolkosten (zoals buitenschoolse activiteiten, schoolreisje,
schoolmateriaal) voor kinderen in het basisonderwijs

*  Bijzondere schoolkosten (zoals buitenschoolse activiteiten, schoolmateriaal) voor
kinderen in het voortgezet onderwijs tot 18 jaar 

*  Een (tweedehands) computer of laptop voor kinderen in het voortgezet onderwijs n

*  Een fiets, tweedehands via geselecteerde fietsenwinkels, in principe vanaf 10 jaar

 Stichting Leergeld Bommelerwaard vindt het belangrijk dat alle kinderen in ons waterrijke gebied Zwemdiploma A kunnen behalen. Kinderen vanaf 8 jaar komen hiervoor in aanmerking.

Ook het meedoen bij een sportclub is belangrijk. Echter indien er zwemlessen worden genoten kan er niet gelijktijdig een bijdrage voor een sportclub worden aangevraagd.

 De aanvraag voor een fiets kan te allen tijde worden gedaan en zal individueel worden beoordeeld. 

Zwemlessen worden betaald totdat het zwemdiploma A is behaald. Voor alle andere vergoedingen wordt er in principe niet meer dan 200 euro vergoed. Dit om zoveel mogelijk kinderen te kunnen helpen.

 Hoe gaat de betaling?

Wanneer u een bijdrage krijgt via Stichting Leergeld Bommelerwaard, dan regelt  Leergeld Bommelerwaard dit met bijvoorbeeld de sportvereniging of winkel. Er wordt in principe niet direct aan u (terug)betaald. 

Hoe werkt het?

Neem contact op met Stichting Leergeld Bommelerwaard, we bespreken dan samen met u de mogelijkheden.

Stichting Leergeld Bommelerwaard, Postbus 2216,5300 CE Zaltbommel
Telefoon: 06 – 542 445 08
E-mail:lgbommelerwaard@gmail.com