Algemeen

Geachte lezer, Wij nodigen u uit kennis te nemen van onze Stichting Leergeld Bommelerwaard en omstreken. Mocht u na het lezen met vragen komen kunt u te allen tijde contact met ons opnemen door het sturen van een email naar Lees verder

Jaarverslag 2013

  Stichting Leergeld Bommelerwaard                   Jaarverslag 2013                    Inhoudsopgave: Voorwoord Samenstelling bestuur op 31 december 2013 Doelstelling Stichting  Leergeld Bommelerwaard Doelgroep Activiteiten Vergaderingen Bestuur Financiële positie Fondsenwerving Vooruitzicht 2014 Begroting 2014 Voorwoord Beste lezer, Het jaar 2013 is een Lees verder

Algemeen

Stichting Leergeld is een organisatie die actief is in de Bommeler – waard. Zij zet zich in voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar voor wiens ouders het financieel niet mogelijk is om hun kinderen mee te Lees verder