Voor Wie

Voor wie is de stichting Leergeld er?

image voor wie

Voor kinderen in de leeftijd tot 18 jaar van wie de ouders/verzorgers
maximaal 130% van het minimumloon verdienen.

Wie kunnen verder nog veel voor u betekenen?

Sociale dienst:
De gemeentelijke sociale dienst kan een voorziening geven voor
bijzondere uitgaven die niet door eigen inkomen kunnen worden
betaald. We noemen dit bijzondere bijstand. Het is zeker de moeite
waard om dit na te vragen bij de sociale dienst.

Belastingdienst:
Deze overheidsdienst zorgt voor de uitbetaling van de huurtoeslag,
kindertoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag. Kijk goed of u
de juiste toeslagen ontvangt, waar u recht op heeft.