ANBI

anbipic


Stichting Leergeld Bommelerwaard e.o. is een ANBI instelling.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut

Welke belastingvoordelen geeft uw donatie een ANBI instelling?

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst


Naam van onze Stichting:

Stichting Leergeld Bommelerwaard en omstreken, gevestigd te Zaltbommel

Kamer van Koophandel  nummer 30269392

RSIN/fiscaal nummer: 8212 15280

Contactgegevens:

Postadres

Postbus 2216, 5300 CE ZALTBOMMEL

Bezoekadres 

Rembrandstraat 70, 5301 CE ZALTBOMMEL

Telefoon             0418 514715

 De doelstelling: Voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren.

Het beleidsplan  : Zie verkort jaarverslag

Bestuurssamenstelling en namen van de Bestuurders:

Voorzitter:                          De heer Willem A. van de Veer

Secretaris:                          Mevrouw Thea de Lange

Penningmeester                 Henk J Broekman

Bestuurslid                         Cees M van Nieuwenhuizen

Coördinator/Bestuurslid      Mevrouw Lotty Steenhuizen- van der Knaap

Het beloningsbeleid    Er zijn geen bestuursleden waarmede enige vorm van beloning is  afgesproken . Voor gemaakte en te maken kleine onkosten is er een minimale vergoeding.

Commissie van Aanbeveling

De heer Egon van Erven

….

 

Financiële verantwoording (Zie  jaarverslag 2016, 2015 en 2014)

Jaarverslag 2016 definitief

Jaarverslag 2015 definitief

Jaarverslag 2014 leergeld