ANBI

anbipic


Stichting Leergeld Bommelerwaard e.o. is een ANBI instelling.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut

Welke belastingvoordelen geeft uw donatie een ANBI instelling?

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst


Naam van onze Stichting:

Stichting Leergeld Bommelerwaard en omstreken, gevestigd te Zaltbommel

Kamer van Koophandel  nummer 30269392

RSIN/fiscaal nummer: 8212 15280

Contactgegevens:

Postadres

Postbus 2216, 5300 CE ZALTBOMMEL

De doelstelling: Voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren.

Het beleidsplan  : Zie verkort jaarverslag

Bestuurssamenstelling en namen van de Bestuurders:

Voorzitter:                           Guus Krähe

Secretaris:                          Mevrouw Thea de Lange

Penningmeester                 Paul Gerrits

Bestuurslid                         Vacature

Coördinator/Bestuurslid     Mevrouw Lotty Steenhuizen- van der Knaap

Het beloningsbeleid    Er zijn geen bestuursleden waarmede enige vorm van beloning is  afgesproken . Voor gemaakte en te maken kleine onkosten is er een minimale vergoeding.

Commissie van Aanbeveling

De heer Egon van Erven

….

Financiële verantwoording (Zie  jaarverslag 2018, 2017, 2016, 2015 en 2014)

2019 jaarverslag Leergeld Bommelerwaard

2018 jaarverslag Leergeld Bommelerwaard

2017 jaarverslag Leergeld Bommelerwaard

Jaarverslag 2016 definitief

Jaarverslag 2015 definitief

Jaarverslag 2014 leergeld